Mobiltrust

MobilTrust, hızla gelişen teknoloji dünyasında kamu, özel sektör ve bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümleri %100 yerli mühendislik ile geliştirerek üreten Milli Teknoloji şirketidir. Telemetri Sistemleri , M2M ve IoT alanında uzmanlaşan MobilTrust, Ar-Ge laboratuvarlarında kendi yazılım ve donanımlarını üretmekte ve dünyaya ihraç etmektedir. Başta araç ve filo takip yönetim sistemleri olmak üzere kişi-envanter takip sistemleri, uzaktan izleme yönetme sistemleri, cihazlar arası akıllı iletişim ve hareket sistemleri alanında M2M ve IoT çözümleri geliştirip üretmektedir.

Teknolojik altyapısı ve güçlü mühendislik ekibi ile yazılım ve donanım konusunda ‘Esnek Teknoloji’ler geliştirebilen MobilTrust, farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve esnek M2M ve IoT teknoloji çözümleri sunan Türkiye’nin lider IoT şirketidir.

M2M Takip Bilişim Tic. ve San. A.Ş., 2017 yılında  Mobiltrust markalı M2M ve IoT ürün ve hizmetlerinin Satış, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri fonksiyonlarını yerine getirmek üzere tamamı Mobiltrust Bilişim San. Ve Tic. A.Ş’nin iştiraki olarak faaliyet göstermektedir.

Mobiltrust tarafından uygulanan Yönetim Sistemi, kuruluşumuzdaki tüm çalışanların faaliyetlerinin ve hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla; hizmet alanların memnuniyet hedefine odaklanan çağdaş bir yönetim tekniği ve felsefesidir.

Söz konusu Entegre Yönetim Sisteminde; ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ve ISO 18001 standartları esas alınmış olup, Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığına yönelik gerekli şartların karşılanması hedeflenmiştir.

Günümüz rekabet ortamında başarılı olabilmenin yolu hızlı değişime ayak uydurabilmekten geçmektedir. Üretim ve hizmette verimliliği ve kaliteyi sağlamak ve zaman içerisinde geliştirmek rekabet gücünü artırmada anahtar unsurlar olmakla beraber yüksek rekabet gücü Kalite – Maliyet – Hız kriterlerinin her birinde üstünlüğü gerektirmektedir. Kuruluş performansında temel faktör, ürün ve hizmet ve hizmetlerin kalitesidir.

Mobiltrust; ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ve ISO 18001 standartlarında belirtilen, KYS, ÇYS, BGYS, İSGYS sistemini kurmuş ve bunu devam ettirmektedir. Bu kapsamda; ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ve ISO 18001 standartlarına uygun olarak yapılandırılmış olan sistemi sürdürmeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.

Kurulan sistemin amacı;

  • I. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi
  • II. Kalite Politikasının her kademede anlaşılması ve uygulanması
  • III. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ve ISO 18001 standardlarının tüm gereksinimlerinin uygulanması ve bu yönde hizmet verilmesini sağlamaktır.